CYRIL A METODĚJ - APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ 

seriál: 

ČR, SK, RUS... 2013   seriál, 4 x 52min   NEBO  film 80 min

 

OBSAH:

FILM je jen o větší polovinu SESTŘÍHANÝ SERIÁL. Doporučuji shlédnout SERIÁL

Čtyřdílné dokudrama, natočené u příležitosti 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů, se soustředí na jejich působení na Velké Moravě. Na začátku historické rekonstrukce, vzniklé na základě dochovaných dobových zpráv a legend, zestárlý Metoděj vzpomíná na svoji misi s mladším bratrem Konstantinem (Cyrilem). Na žádost knížete Rostislava vyslal roku 863 byzantský císař Michael III. oba učence z Konstantinopole na Velkou Moravu šířit myšlenky křesťanství. Bratři ze Soluně, kteří do země přinesli první slovanské písmo, ale narazili na pohanské zvyky, a předně na odpor franských kněží...