Existuje Bůh, i když ho nikdo neviděl…?

 

Boha nikdy nikdo neviděl. To je napsáno i v Bibli. Jak mohou tedy lidé v Boha věřit? Není Bůh pouze lidským výmyslem?

Je pravda, že nikdo z věřících Boha na vlastní oči neviděl. To ale neznamená, že Bůh neexistuje. Jsou věci, které jsme nikdy neviděli, a přesto věříme, že existují. Všichni věříme například v zemskou přitažlivost. Viděl někdo zemskou přitažlivost? Jak asi vypadá? Nikdy jsme ji neviděli, přesto věříme, že existuje. Zemská přitažlivost je neviditelná a přitom ji vidíme všude, kam se podíváme. Vidíme, jak jablko spadlo ze stromu nebo jak skočil parašutista. Nevidíme sice přitažlivost samotnou, ale vidíme, co zemská přitažlivost způsobuje.

Lidé ze stejného důvodu věří v Boha. Bůh je sice neviditelný, přesto ho můžeme vidět všude, kam se v přírodě podíváme. Můžeme vidět jeho inteligenci a smysl pro krásu, které při stvoření použil. Nevidíme tedy Boha samotného, můžeme ale pozorovat všechno, co v přírodě dělá. Většina lidí na zemi jsou lidé věřící, nikoli nevěřící! Věřit ve Stvořitele není tedy nic nenormálního. Mezi věřícími nejsou jenom lidé obyčejní. I dnes žije například řada vědců, kteří věří v Boha! Ti Stvořitele v přírodě vidí, proč bychom ho neměli vidět i my, obyčejní lidé? V přírodě je přece vidět víc inteligence než náhody.

Bible používá stejnou logiku jako mnozí vědci. Například se v ní píše:

„Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.“ ( Bible, Žd 3,4)

Jinými slovy – kde je stavení, tam je i stavitel. A kde jsou živí tvorové, tam je živý Stvořitel.
Někteří lidé ale věří, že stvoření vzniklo bez stvořitele, náhodou. Samozřejmě na takový názor mají právo. Je to však stejné, jako věřit, že dům vzniká bez architekta a zedníků – náhodou nebo, že v prodejně se stavebninami zafoukal na cihly, písek a vápno vítr, trochu zapršelo, aby byla malta a nakonec se z toho postavil dům….Lidé, kteří nevěří v Boha, dokážou dobře vysvětlit, jak mohla živá příroda vzniknout náhodou. Nemají ale odpověď na otázku, proč příroda vlastně vznikla…

I lidé nevěřící nakonec musí věřit v něco, co nikdy neviděli. Viděl někdo z nich, jak vznikl život – náhodou? Kolik lidí přesto v náhodu věří. V náhodu, která „vymyslela“ takové věci jako je např. lidský mozek nebo systém pohybu planet ve vesmíru…
Myslím, že víra ve Stvořitele dává jasný smysl. Dává smysl nejen v tom, jak člověk vznikl, ale také proč vznikl. Víra není v rozporu s vědou. Naopak, právě díky vědě můžeme poznávat moudrost a inteligenci Stvořitele.
Bůh existuje. Bible říká, že od nás není dál než na dosah ruky. Naplňuje celý vesmír. Je právě tam, kde se nacházíme. I když ho lidským okem nevidíš, neznamená to, že ho vůbec nikdy neuvidíš.
Ježíš totiž řekl, že je:

„Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha.“
(Bible, Mt 5,8 )

Dále ->