Jak je to s těmi, kteří o Bohu a o Ježíši Kristu nikdy neslyšeli?

 

Je-li něco v Bibli opravdu zdůrazňováno, pak je to Boží spravedlnost. Bůh je spravedlivý. Jestliže spravedlivý není, nemusíme ho jako Boha uctívat. Nebyl by o nic lepší než člověk.
Co se mi ale na Ježíši líbí nejvíce, je právě jeho spravedlnost. Ježíš se dává poznat všem lidem – dobrým i zlým, hezkým i ošklivým, oblíbeným i neoblíbeným, bohatým i chudým, vzdělaným i nevzdělaným, mužům i ženám, Rómům i skinheadům…Ježíš dokonce miluje a přijímá lidi, kteří ho odmítají.

Bible na jednom místě naznačuje, jak je to s těmi, kteří zprávu o Ježíši Kristu dosud neslyšeli.
Toto místo se nachází v Římanům, 1,19-20: „ …protože to, co lze o Bohu poznat, je jim (lidem) zřejmé; Bůh jim to zjevil (ukázal). Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.
Každý člověk tedy může přemýšlet o jeho díle, takže je bez výmluvy, že by nemohl dojít k poznání Boha.A protože Bůh vidí do našich srdcí a zná naše přemýšlení, dokáže, aniž by jakkoli popřel naše svobodné rozhodnutí, předem určit, kteří lidé jeho nabídku věčného života přijmou a kteří ji odmítnou.

Udělá tedy všechno proto, aby se lidé, kteří chtějí v Ježíše Krista uvěřit, o něm nějakým způsobem také dozvěděli. Nejčastěji si používá svědectví jiného křesťana, byť to v některých případech může být velmi náročné a nepříjemné. Bůh vyhledá každého, i v australské buši, o kom ví, že uvěří. Lidé proto nemohou o věčný život přijít. Bůh má moc umístit tyto lidi do takového prostředí, kde v optimálním čase o Ježíši uslyší.

Jsou země, kde je přísný zákaz mluvit k lidem o víře v Krista. Protože však Bůh není omezen žádným politickým systémem, častokrát se právě v těchto zemích šíří zpráva o Ježíši Kristu nejrychleji. Existují dokonce mnohá svědectví o tom, kdy lidé v těchto zemích přišli k víře v Ježíše díky nadpřirozenému Božímu zásahu do jejich života. Někteří měli vidění Ježíše na kříži, další Ježíše poznali skrze čtení Bible, jiným byla nadpřirozeně zjevena adresa některého z podzemních křesťanů!

Neumím si představit, že by po tom všem, co Ježíš pro naše spasení podstoupil, nakonec zahynul někdo jenom proto, že se narodil tam, kde neměl…Věřím, že pokud existuje někdo, kdo si opravdu přeje, aby každý člověk mohl být v nebi, pak je to Bůh. On měl moc stát se člověkem a trpět za každého. On má také moc způsobit, aby se zpráva o jeho vykoupení dostala ke všem, kteří ji chtějí slyšet.
Bible slibuje, že Boha pozná každý, kdo po něm upřímně touží, kdo jej hledá:

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým srdcem. Dám se vám nalézt…(Bible Jr 29,3).

Toto zaslíbení platí pro všechny lidi. Ať už bydlí v milionovém New Yorku nebo třeba v poušti Gobi. O jeho pravdivosti svědčí příběhy miliónů lidí, kteří poznali, co to znamená pozvat Ježíše Krista do svého života jako Pána a Spasitele.


Dále ->