Narovinu!

 

Narovinu ti chci říct, že víra v Ježíše není souhrnem argumentů „pro a proti“.. Život s Ježíšem je mnohem víc! Křesťanství totiž nespočívá ve slovech, ale v moci. Existuje zvláštní moc, která se skrývá za jménem Ježíše z Nazareta. Ježíš dává moc zažít úplně znovu nový život. Bibli říká, že kdokoli vyzná Pána Ježíše svými ústy, bude zachráněn.

Narovinu ti chci říct, že to skutečně funguje! Zažil jsem to i já na vlastní kůži. Můžeme mít mnoho argumentů proti Bibli. Bible ale opravdu funguje! Lidé, kteří uvěřili v Ježíše, ať už jsou kdekoli, zakouší radikální změnu svého života. Nacházejí novou naději, cíl a co víc, v Ježíši Kristu nacházejí nejlepšího Přítele a Pána.
Ve Spojených státech nedávno chtěli uspořádat v televizi debatu s názvem „Agnosticismus versus křesťanství“ (pozn. agnosticismus je filosofický směr, který popírá, že je možné nalézt pravdu o Bohu). Pozvali Dr. Harry Ironesideho, aby obhajoval křesťanství.
Ten souhlasil s jednou podmínkou:
agnostik, který s ním bude debatovat, má dokázat, že stojí za to agnosticismus obhajovat. Vyzval svého soupeře agnostika, aby s sebou přivedl jednoho muže, který měl zničený život (alkoholika, zločince apod.) a jednu ženu, která žila degradovaným životem (např. prostitutku). Na nich měl ukázat, že tito dva lidé byli úplně změněni k lepšímu tím, že uvěřili v agnosticismus..
Dr. Ironside se zavázal, že k debatě přivede 100 mužů a žen, kteří byli radikálně změněni tím, že uvěřili v Ježíše Krista, kterého agnosticismus popírá. Soupeř agnostik nakonec debatu odvolal…

Narovinu ti chci říct, že není nic lepšího než milovat Ježíše a užívat si života! Věřím v Ježíše několik let. Zažil jsem život i bez něj. Není na světě nic, co by mě vnitřně naplňovalo víc než ON.
Toužíš-li po něčem víc, než je pouze nudný život, pozvi Ježíše do svého srdce. Dovol Ježíši, aby byl v každé oblasti tvého života. Můžeš se do Něj zamilovat stejně, jako se kluk zamiluje do holky. Choď s Ním úplně všude. Kup si nějakou dobrou Bibli, Bůh bude mluvit přímo k tobě osobně právě skrze ni! Zažiješ věci, o kterých se ti zatím ani nesnilo.. Najdi si živou církev, která má ve svém „programu“ Ježíše na prvním místě a JDI DO TOHO ! Pravý život je teprve před námi…