Desátá komnata

30.01.2020 21:54

Rád bych vám řekl podobenství

(REINHARD BONNKE)
Týká se člověka jménem Jan. Jan měl dvoupodlažní dům s pěti pokoji v přízemí a dalšími pěti v patře. Jednoho dne zaslechl, jak někdo jemně klepe na vchodové dveře. Když Jan otevřel, zjistil, že je to Pán Ježíš. “Prosím, vstup dál,” řekl Jan s nadšením z nečekané návštěvy. “Dám Ti svůj nejlepší pokoj z celého domu – je v horním patře.” Ježíš jako gentleman Janovi poděkoval a s vděčností přijal pozvání.

Druhého dne ráno někdo silně buší na vstupní dveře od domu. Když Jan otevřel, zjistil, že za nimi stojí ďábel. “Ne!”, zakřičel Jan, “já Tě tady nechci.” Ďábel se ale zašklebil a řekl: “Už jsem uvnitř” – a odsunul Jana stranou. Vypukl obrovský boj. Satan na Jana zaútočil všemi druhy pokušení a negativními myšlenkami. Bylo to příšerné. K večeru Jan nakonec získal převahu a ďábla vyhodil z domu ven a zavřel za ním dveře. Když se stále ještě snažil popadnout dech, řekl si: “Moment, vždyť jsem dal Ježíši nejlepší místnost z celého domu. Proč mi tedy nepřišel na pomoc?”

Když se ho na to Jan zeptal, Ježíš mu odpověděl: “Dal jsi mi jen jeden z deseti svých pokojů.” Jan pochopil, v čem je problém, padl na kolena a řekl: “Pane Ježíši, už vidím svou chybu. Prosím odpusť mi. Pojďme to změnit na 50/50.” Ježíš jeho nabídku s díky přijal.

Příštího dne se stalo totéž co v předchozím dni. Ďábel pronikl do domu a znovu propukl zápas. K večeru už byl Jan úplně vyčerpán a znovu si kladl stejnou otázku: “Proč mi dnes Ježíš nepřišel na pomoc? Budu za ním muset zajít a zeptat se ho.”

Pán mu řekl: “Můj synu, proč jsi mi nedal celý svůj dům a tím mi nedal volné ruce, namísto toho, abych byl jen Tvým hostem?” Jan kapituloval. Vytáhl z kapsy klíč od celého svého domu a předal ho Ježíši. “Prosím, buď Pánem celého mého života,” řekl. Nyní dal Ježíši všechno.

Příští ráno, ještě před rozbřeskem, někdo tloukl na dveře tak silně, že se otřásal celý dům. Jan se strachem vyskočil z postele. “Už je tu zase ďábel!”, zakřičel vyděšeně. Náhle uslyšel v domě kroky. Ježíš majestátně kráčel ke dveřím oděn svou mocí. Klíč od domu teď byl v jeho rukou. Teď už byla jeho práce otevírat dveře příchozím. Jan byl zvědavý, co se bude dít a tak šel ke dveřím také. Když Pán otevřel dveře, Jan stál hned za Ježíšem. Kdo byl za dveřmi? Samozřejmě, že to byl ďábel. Když však spatřil ve dveřích Ježíše, hluboce se poklonil a řekl: “Promiňte, Pane, musel jsem zatlouct na špatné dveře!” A pak utekl tak rychle, jak jen mohl.

Nebo je Pánem jen v některých místnostech Vašeho života? Někteří lidé dali Ježíši devět místností svého domu, ale na desáté visí nápis: “Soukomé – nevstupovat”.
Je to komnata skrytých hříchů, lží, podvodů a nečistých věcí, o nichž vědí, že se Ježíši nelíbí. V této místnosti žijí lidé dvojím životem. Právě tyto věci opravňují ďábla k tomu, aby stál u vchodových dveří domu a tlačil se dovnitř.

Učinil jsi Ježíše Pánem každé oblasti svého života?

Ježíše neoklameme. Ví o nás úplně všechno. Ví přesně, co se děje v každé místnosti Vašeho života, dokonce i v těch oblastech, které se před ním snažíme ukrývat.

Dejte mu celý dům svého života. Úplně všechno. Každou jednotlivou část. Chce odstranit každou špínu, vše očistit a uklidit, vše dát na své místo a otevřít všechna okna, aby dovnitř mohl zavanout čerstvý vzduch a světlo.

On touží po tom, aby mohl s lehkostí přebývat v každé oblasti Vašeho života.

Pozvěte ho z celého svého srdce, aby se stal Pánem každé jednotlivé drobounké součásti Vašeho života. Řekněte svými vlastními slovy něco takového:
“Drahý Pane Ježíši Kriste,

dávám Ti každou komnatu svého života, každý jeho kout i skulinku. Vědomě Ti jako svému Pánu a Spasiteli předávám úplně VŠECHNO!
Víš všechno o mých hříších, o mé situaci a mých návycích. Synu živého Boha, svou důvěru vkládám plně jen v Tebe.
Očisti mě a učiň můj život takovým, abys v něm mohl s lehkostí přebývat, a abych Ti svým životem vzdával slávu.
Otevírám se Tvému Svatému Duchu, chci Tě následovat po všechny dny svého života.
Důvěřuji Ti a Tvému vedení.
Prosím, buď Pánem mého života!”

To je moje doporučení pro Vás, jak žít vítězný život!