Naostřil jsi svou sekeru?

30.01.2020 21:52

 

Mladý muž přišel k mistrovi dřevorubecké čety a prosil o práci.

"Podle okolností," odvětil mistr.

"Podívám se, jak porazíš tento strom."

Mladý muž postoupil dopředu a zručně porazil velký strom.

To zapůsobilo a mistr zvolal: "Můžeš začít v pondělí."

A tak uplynulo pondělí, úterý, středa...

Ve čtvrtek odpoledne mistr přistoupil k mladému muži a řekl:

"Můžeš si vyzvednout svou výplatu až dnes budeš odcházet."

Vylekaný mladý muž odpověděl: "Myslil jsem, že vyplácíte v pátek?!"

"Obvykle to tak děláme," řekl mistr.

"Ale tebe chceme nechat jít, protože tvůj výkon se od pondělí zhoršil.

V pondělí jsi byl nejlepší, ale dnes jsi nejhorší."

"Ale já pracuji tvrdě," namítal mladík.

"Přicházím první, odcházím poslední a dokonce jsem pracoval i během přestávky!"

Mistr, který vycítil poctivost mladého muže, se na chvíli zamyslel a potom se otázal:

"Ostřil jsi svou sekeru?"

Mladík odpověděl: "Ne, pane, pracoval jsem příliš tvrdě, takže mi na ostření nezbyl čas!"

 

 

V našich životech je to stejné jako v tomto příběhu.

Někdy jsme tak zaměstnaní, že nemáme čas "naostřit svou sekyru."

Zdá se, že v dnešním světě je každý stále více zaměstnán, ale zároveň stále méně šťasten.

 

PROČ JE TO TAK?

 

Může to být proto, že jsme zapomněli, jak zůstat naostřeni?

Na aktivitě a tvrdé práci není nic tak špatného. Ale Bůh si nepřejeabychom byli tak zaměstnáni, že bychom zanedbávali skutečně důležité věci jako jsou čas k modlitbě, čtení a studium Bible nebo naslouchání Ducha Svatého.

Všichni potřebujeme čas k odpočinku, k přemýšlení, učení a růstu.

Když si nenajdeme čas pro naostření sekery, staneme se netečnými a ztratíme svou efektivitu.

 

NAJDI SI DNES ČAS PRO NAOSTŘENÍ SVÉ SEKERY!

 

autor neznámý