BEFORE THE WRATH

 

USA, 2020   dokument, 84min

 

OBSAH:

Trend dnešní doby je, že čím dál více křesťanů (pozn: v USA) nevěří ve vytržení před velkým soužením. Pokud ale přestaneme věřit této části Bible, přestává to celé dávat smysl. Pohlížíme totiž na Bibli očima dnešní doby současné kultury. Ježíš ale žil v úplně jiné době a jiné kultuře. A i lidé okolo něj byli z Jeho doby a Jeho kultury, takže rozumněli jazyku, vyjadřování a všem příměrům, které používal a se kterými si my mnohdy lámemem hlavu.

Tento dokument nám představuje, jak konkrétně probíhala svatba Galilejců - tedy v kraji, odkud Ježíš pocházel a kde většinou působil. Ježíš totiž často používal příměry ke svatbě, které nám pohledem naši kultury nedávají úplně smysl. Ale pakliže poznáme, jak probíhala svatba v Jeho kraji, pak i nám najednou začne dávat smysl vše, co říkal a pochopíme hloubku Jeho slov.