BOOK OF RUTH

 

USA, 2009    91 min

 

OBSAH:

Tento film je na motivy biblické starozákonní knihy Růt.
Za dnů soudců (pozn pro schvalovatele - biblický pojem pro období, kdy Izrael spravovali soudcové. Pak přišlo období králů) nastal v zemi hlad a proto Elímelek se ženou Noemi a dvěma syny odcestoval za živobytím do země moábců. Elímelek zemřel a oba synové se oženili s moábskými ženami. V krátké době ale zemřeli i oba synové a zůstala tak jen Noemi se svými snachami Orpou a Růt. Noemi se rozhodla, že se vrátí ke svému lidu. A zatímco Orpa zůstala u moábců, Růt se vydala s Noemi zpět do Judské země. O tom a o dalších osudech Noemi a Růt vypráví tento příběh.