EXIT 316

 

ČESKO, 2006   drama, 44x18 min

 

OBSAH:

Netradiční křesťanský publicisticko-vzdělávací magazín. Vznikl jako projekt KAM - křesťanské akademie mladých ve spolupráci s Českou televizí. Motto seriálu pochází z verše v Janově evangeliu - "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný." V této větě je skryto 5 pravd, které mohou změnit směr celého tvého života. Nabízejí exit vedoucí na novou cestu, vztah s Bohem, který dává životu hluboký smysl. Mezi dílčí epizody patří například - přátelství, odvaha, strach, láska, závislost, zklamání, image, úspěch, jiná dimenze a další.