GATHERING, THE

 

USA, 1998   drama, 58min

 

OBSAH:

Gathering (vytržení) je obrazem Kristova návratu a blížícího se soužení. Ve filmu se prolíná přítomnost a blízká budoucnost ve formě "vizí"
Úspěšný manažer Michael Carrie má vize, které ho přesvědčí, že druhý příchod může přijít kdykoli. Proto dělá vše pro to, aby varoval svou rodinu a přátele. Varovné vize o blízké budoucnosti mají i lidé v jeho blízkém okolí. Jak se rozhodnou?