Drobné úpravy - opravy

06.12.2012 22:29

Doplnění některých chybějících obsahů, odkazů a oprava chybných... Prostě běžná údržba :)