PO STOPÁCH SOUDCŮ STARÉHO ZÁKONA

 

ČR, 2006   dokument, 28min

 

OBSAH:

Putování Svatou zemí – návštěva míst spojených s předkrálovským obdobím Izraele.
Když evropští rodiče vyprávěli svým dětem biblické příběhy, patřily k těm nejčastěji připomínaným obrazy ze života soudců. Soudcové Starého zákona se tak vedle Mojžíše, Josefa Egyptského, Davida a pak samozřejmě vedle postav z evangelií stávali určitými prototypy hrdinů, kteří výrazně ovlivňovali představy a hodnotové systémy našich předků. Některými místy, souvisejícími s životem a působením Debory, Gedeona a Samsona, provede Daniel Herman