ROUCHO  (ROBE, THE)

 

USA, 1953   drama, 135min

 

OBSAH:

Římský tribun Marcellus Gallio se znelíbí Caligulovi a za trest je poslán s otrokem Demetriem k římskému vojsku do Jeruzaléma. Jeho láska Diana, dcera římského senátora, dosáhne u císaře Tiberia jeho osvobození. Před návratem do Říma dostane od římského guvernéra Piláta poslední úkol: Postarat se o ukřižování Ježíše Krista. Během ukřižování, vyhraje ve hře s kostkami s vojáky Ježíšovo roucho. Když se ho dotkne, postihne ho náhlá nemoc a halucinace. Je přesvědčen, že prokletí je způsobeno Kristovým rouchem, se kterým ale utekl Demetrius. Po návratu do Říma ho císař Tiberius pověří novou úlohou - najít a zničit roucho a tak se zbavit kletby. Marcellus se vrací do Palestiny, kde najde Demetria, který se mezitím stal věrným křesťanem. Marcellus je svědkem pronásledování a vraždění křesťanů římskými vojáky a sám se přidá na jejich stranu. V Římě zatím umírá císař Tiberius a novým císařem se stává krutý a bezcitný Caligula, který sám sebe prohlásil za boha. Marcellus je uvězněn a jako křesťan odsouzen k smrti.